כל שימוש באתר כפוף לתקנון זה ולהסכמה לכל תנאיו. יש לקרוא את תנאי התקנון בעיון, בטרם שימוש באתר. במידה ואינך מסכים לאיזה מתנאי התקנון, אנא הימנע משימוש באתר.

 

פרק א' - כללי

1. אתר האינטרנט yellow, הינו אתר מסחר אלקטרוני, שכתובתו: www.yellow.co.il (להלן - "האתר").

2. האתר בבעלות חברת פז חברת נפט בע"מ, ח.צ. 510216054, ומופעל ומנוהל על-ידה (להלן - "מנהלת האתר").

 

התקנון

3. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. התקנון הינו הסכם משפטי מחייב בין כל משתמש באתר לבין מנהלת האתר, ואין לראות בו הסכם לטובת צד שלישי כלשהו.

3.1 תקנון זה מופנה ומתייחס לנשים וגברים כאחד, ומנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד.

3.2 בכל מקום שבו הוראות תקנון זה מופנות כלפי יחיד, יחולו הוראות אלו גם כלפי רבים, ולהפך.

3.3 כותרות הסעיפים לתקנון זה הינן לצורכי התמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו.

3.4 בכל מקרה של סתירה בין תקנון זה לפרסומים אחרים של מנהלת האתר, יגברו הוראות תקנון זה.

 

מונחים מוגדרים בתקנון זה

"נקודת האיסוף" - תא לוקר אלקטרוני או חנות yellow, הנמצאת באחת מתחנות התדלוק מרשת פז, שמופיעה ברשימת התחנות הזמינות לאיסוף מוצרים באתר.

"יבואן" - כל גורם שמייבא לישראל, למטרות מסחריות, מוצר/ים שמיוצר/ים מחוץ לגבולות ישראל, ונמכר/ים במסגרת האתר.

"יום/ימי עסקים" - ימים א'-ה' אלא אם צוין אחרת (לא כולל: ימי שישי, שבת (לרבות מוצאי שבת), ערבי חג, חגים ומועדים).

"כוח עליון" - כל גורם שאיננו בשליטתה הישירה של מנהלת האתר, ואין לה ו/או לא אמורה להיות לה, אפשרות סבירה להשפיע על גורם זה. לרבות אך לא רק: אסון טבע ו/או פגיעה ברשת החשמל ו/או פגיעה ברשת האינטרנט ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של המשתמש ו/או תקלה אצל מנהלת האתר ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של מנהלת האתר ו/או פגיעה ברשתות התקשורת.

"המוקד הטלפוני" - מוקד שירות טלפוני שמפעילה מנהלת האתר, אשר מספק שירות לקוחות בימי עסקים, בין השעות 08:00-17:00, בקשר לכל פעילות הכלולה או קשורה לאתר, ומספרו הוא: 9974*.

"מוצר" - כל נכס שמוצע למכירה במסגרת האתר.

"סיכונים מערכתיים" - הפרעות ו/או תקלות ו/או שיבושים ו/או עיכובים ו/או ירידה באיכות ו/או ירידה בטיב ו/או פגיעה במהירות השירות ו/או באופן השירות ו/או אובדן תקשורת ו/או אובדן מידע ו/או פגיעה ברצף הפעילות באתר ו/או גניבת מידע מהאתר ו/או חשיפת מידע הנמצא באתר על ידי צדדים שלישיים שאינם מנהלת האתר או מי מטעמה.

"ספק" - כל גורם שמספק ו/או מוכר ו/או מייצר, מוצר כלשהו שמוצע למכירה במסגרת האתר.

"עסקה" - רכישת מוצר באמצעות האתר, בהתאם להוראות תקנון זה.

"רוכש" - משתמש באתר, שרכש מוצר באתר.

"שימוש באתר" - גלישה ו/או צפייה באתר ו/או באחד או יותר מדפי האינטרנט שכלולים באתר (לרבות בתכנים הכלולים בהם, כולם או חלקם) ו/או הזמנת מוצר ו/או רכישת מוצר ו/או כתיבת תגובה באתר, וכן כל פעילות אחרת שניתן לבצע במסגרת האתר ו/או בקשר לאתר.

"תעודה מזהה" - תעודת זהות בתוקף ו/או רישיון נהיגה בתוקף, הכוללים תמונה של מחזיק התעודה.

 

אבטחת מידע

4. האתר, וכל המידע הכלול ו/או מוצג ו/או מוזן במסגרת האתר, מוגנים ומאובטחים באמצעי אבטחה מקיפים, ובכלל זאת, חברת פז ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.

פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של פז.

על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת פז באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר פז.

ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות פז. פז נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של פז להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי פז ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פז.

כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, פז לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

מדיניות פרטיות

5. כל שימוש באתר, כפוף ומותנה, להסכמה למדיניות הפרטיות של האתר במלואה. לעיון במדיניות הפרטיות של האתר במלואה, הקש כאן: מדיניות הפרטיות. ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות של האתר, אנא הימנע משימוש באתר.

 

פרק ב' - רכישת ואיסוף מוצרים

רכישת המוצר

6. כל רכישת מוצר באתר, כפופה ומותנית, להצטרפות למועדון החברים של פז yellow Friends. לעיון בתקנון ובמדיניות הפרטיות של מועדון החברים, הקש כאן: yellow Friends.

במידה שאינך מעוניין להצטרף כחבר למועדון, אנא הימנע מכל רכישה במסגרת האתר.

7. רשאים לבצע רכישות באתר, אך ורק מי שמתקיימים בהם, כל התנאים המפורטים להלן:

7.1 משתמש אשר מלאו לו 18 שנים.

7.2 משתמש בעל כרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ו/או בעל חשבון PayPal בתוקף.

7.3 משתמש בעל גישה זמינה לתיבת דואר אלקטרוני.

7.4 משתמש בעל תעודת זהות.

7.5 משתמש אשר קרא תקנון זה בעיון, והסכים לכל תנאיו.

8. בדף הבית של האתר ו/או בדפי הקטגוריות באתר, מוצגים מוצרים שמוצעים למכירה במסגרת האתר. בכל הקלקה על מוצר/תמונת מוצר, ייפתח דף מוצר חדש, שכולל פירוט נתונים אודות הצעת הרכישה והמוצר (להלן - "דף הצגת המוצר").

9. חלק מהמוצרים ניתן להזמין במספר צבעים, לפי בחירת הרוכש. אפשרויות לבחירת צבע מבוקש יופיעו בסמוך לתיאור המוצר.

10. במהלך רכישת המוצר תתבקש להזין מספר פרטים אישיים, ובכלל זאת: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון נייד. הנך מתבקש להזין מידע מדויק בלבד, בהתאם להוראות הרישום באתר, ולעדכן את הנתונים ככל שיחול שינוי כלשהו בפרטים אלו.

11. במסגרת הפעילות באתר, ניתן לבחור שם משתמש וסיסמה, ייחודיים, שישמשו לזיהוי בכל רכישה באתר. ההרשמה לאתר הינה אישית. בהתאם, שם המשתמש והסיסמה מיועדים לשימוש אישי בלבד. כל משתמש באתר מחויב לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות, ובאופן מאובטח כנדרש. מנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי, לכל פגיעה ו/או נזק בעקבות שימוש של צד שלישי כלשהו, בשם המשתמש ו/או הסיסמה האישית של המשתמשים באתר.

12. הרכישה באתר באמצעות כרטיסי אשראי בלבד. במסגרת השימוש באתר פרטי כרטיס האשראי שיוזנו על ידי הלקוח ישמרו לצורך רכישות עתידיות, בצורה מאובטחת ולפי תקן PCI. כל רוכש, יוכל מעת לעת לפי רצונו  להחליף את פרטי כרטיס האשראי שנשמרו ו/או להסירם. רוכש שפרטי כרטיס האשראי שלו נשמרו יהא זכאי לצבור "כסף" שניתן למימוש וצבירה, בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון מועדון הלקוחות של פז.

13. במהלך רכישת המוצר תתבקש לבחור את תחנת התדלוק ממנה תאסוף את המוצר, מתוך רשימת תחנות פז הזמינות לאיסוף, שתוצג באתר במלואה (להלן - "רשימת התחנות"). המוצר יחכה לך בחנות הyellow או בלוקר האלקטרוני המוצב בתחנה, בהתאם לשיקול דעתה של מנהלת האתר, אופי/גודל החבילה וזמינות הלוקרים.

14. קביעת הרכב רשימת התחנות, נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של מנהלת האתר, וייתכן שתעודכן בכל עת. מנהלת האתר אינה מתחייבת לכלול ברשימת התחנות את כל תחנות פז ו/או תחנה מסוימת כלשהי.

15. איסוף מוצרים מחנויות yellow יתבצע בשעות פעילות החנות בלבד. איסוף מוצרים מלוקרים אלקטרוניים יתבצע בשעות פעילות התחנה בלבד. לא ניתן לאסוף מוצרים שלא בשעות הפעילות.

16. שעות פעילות החנויות ברשת yellow ו/או תחנות התדלוק אינן זהות. יש לבדוק את שעות הפעילות בנקודת האיסוף, בטרם איסוף המוצר.

17. מנהלת האתר תהא רשאית להגביל את כמות המוצרים הנרכשים באתר, ולא לאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים באתר.

 

אישור הזמנה

18. בטרם רכישת מוצר, יש לשוב ולעיין בתקנון היטב.

19. בטרם כל רכישה, יש לאשר את פרטי העסקה המבוקשת (להלן - "ביצוע הזמנה").

20. לאחר ביצוע ההזמנה, ובכפוף לקבלת אישור גביה מחברת האשראי, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של רוכש המוצר הודעת אישור עסקה (להלן - "אישור העסקה").

21. הודעת אישור העסקה, תכלול בין היתר, את הנתונים המפורטים להלן: שם, מספר הזהות והכתובת של מנהלת האתר; התכונות העיקריות של המוצר; מחיר המוצר ותנאי התשלום החלים על העסקה; האופן שבו יכול הרוכש לממש את זכותו לבטל את העסקה; שם היצרן וארץ ייצור המוצר; מידע בדבר האחריות למוצר; מועד האספקה; דמי המשלוח באם יחולו; תנאים נוספים החלים על העסקה.

 

אספקה ואיסוף המוצר

22. מועדי אספקת המוצרים שונים ממוצר למוצר. המוצר יסופק לנקודת האיסוף (להלן – "מועד אספקת המוצר"), במועד הנקוב בדף המוצר ו/או בתהליך הרכישה למעט במקרים של מכירה מוקדמת. במידה ובמסגרת מכירה מוקדמת המוצר לא יסופק במועד הנקוב בדף המוצר, מכל סיבה שהיא, הלקוח יהיה זכאי לבטל הרכישה ולקבל זיכוי בגין התשלום ששילם בעד המוצר.

ברכישות מעל 1,000 ש"ח תיתכן חריגה של עד יומיים מהימים המובטחים בדף המוצר/הקטגוריה. עבור הזמנות המבוצעות אחרי השעה 14:00 - ימי העסקים יחלו להיספר מהיום למחרת ההזמנה. קיימות מספר חנויות בהן זמן האספקה עשוי להתארך ביום-יומיים מעבר לזמן האספקה בדף המוצר/קטגוריה.

הזמנות בהן נדרש לבחור מועד מסוים לאיסוף החבילה מתוך ימי חלוקה מוגדרים, ויבוצעו לאחר השעה 20:00 - לא ניתן יהיה לספק אותן ביום למחרת. הזמנות אלה יסופקו במועד מאוחר יותר בהתאם לימי החלוקה המוצגים באתר.

23. במקרה של גניבה או אובדן בלתי צפוי של המוצר, ייתכן שמועד אספקת המוצר יתאחר, מעבר לחמישה ימי עסקים מלאים. במקרים אלו, הודעה מתאימה תישלח לרוכש.

24. במועד אספקת המוצר תישלח לרוכש, למספר הטלפון שהוזן בעת רכישת המוצר באתר, הודעת טקסט (SMS), הכוללת את פרטי נקודת האיסוף (להלן – "הודעת איסוף").

25. במקרה שהרוכש לא קיבל הודעת איסוף כאמור, וחלפו למעלה מחמישה ימים ממועד אישור העסקה, יש לפנות באופן מיידי לבירור טלפוני, מול מוקד שירות הלקוחות של מנהלת האתר, בטלפון: 9974*.

26. איסוף המוצר בנקודת האיסוף, מותנה בהצגת אישור ההזמנה ותעודה מזהה, וכן בחתימה על טופס אישור קבלת המוצר (להלן – "אישור קבלה").

27. מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לדרוש אסמכתא נוספת לזיהוי, ככל שיהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך בהסבר ו/או פירוט נוסף.

28. המוצר יהא זמין לאיסוף על-ידי רוכש המוצר, בנקודת האיסוף, החל ממועד אספקת המוצר ובמשך 3 (שלושה) ימי עסקים בלבד.

29. במקרה שהרוכש לא יאסוף את המוצר מנקודת האיסוף, בתוך 3 (שלושה) ימי עסקים ממועד אספקת המוצר (להלן – "מועד ההחזרה"), המוצר יוחזר לאחסון במחסני מנהלת האתר (להלן – "אחסון"), ועל העסקה יחולו הכללים המפורטים בסעיף זה, להלן:

29.1 במהלך 14 ימים לאחר אחסון המוצר, הרוכש יהא רשאי לפנות למנהלת האתר, בכתב (לכתובת: pazcustomer@paz.co.il), ולבקש משלוח חוזר של המוצר לנקודת האיסוף (להלן – "משלוח חוזר").

29.2 במקרה של משלוח חוזר, המוצר יסופק לנקודת האיסוף בתוך 6 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הרוכש בדבר משלוח חוזר. במועד האספקה תישלח לרוכש הודעת איסוף נוספת (SMS).

29.3 במקרה של משלוח חוזר, המוצר יימסר לרוכש אך ורק בכפוף להצגת אישור הזמנה ותעודה מזהה, וכן חתימת הרוכש על טופס אישור קבלת המוצר.

29.4 במקרה שהרוכש לא יאסוף את המוצר, בתוך 3 (שלושה) ימי עסקים ממועד המשלוח החוזר, מנהלת האתר תהא רשאית לראות את הרכישה כמבוטלת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מותנה, ולהודיע על כך לרוכש.

30. במקרה שהרוכש לא יפנה למנהלת האתר, בכתב, כמפורט בתקנון זה, בבקשת משלוח חוזר, בתוך 14 ימים ממועד האחסון - מנהלת האתר תהא רשאית לראות את הרכישה כמבוטלת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מותנה, של מנהלת האתר.

31. סעיפים 30-28 לעיל לא יחולו לגבי מוצרי מזון ו/או מוצרים פסידים – לגביהם יחולו התנאים המצוינים באתר בתהליך הרכישה.

 

פרק ג' - נושאים נוספים

אחריות

32. מנהלת האתר אינה מתחייבת לפעילות רציפה של האתר. ייתכן ומוסכם, שפעילות האתר תשובש או תופסק, מטעמים שונים.

33. מנהלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתר ו/או שינוי עיצוב לאתר ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתר.

34. כל משתמש באתר מצהיר ומסכים לכך, שייתכן ובמהלך השימוש באתר ייגרם לו נזק ו/או הפסד כתוצאה מסיכונים מערכתיים שאינם באחריות מנהלת האתר, ולרבות על-ידי צדדים שלישיים ו/או כוח עליון ו/או בכל דרך אחרת. מנהלת האתר לא תפצה ו/או תשפה את המשתמש בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום שיגרם למשתמש, כתוצאה מסיכונים מערכתיים.

35. מנהלת האתר רשאית להתקשר עם צדדים שלישיים, לניצול האתר לצרכי שיווק ו/או פרסום, ולא תישא בכל נזק ו/או אחריות בגין תכנים שיווקיים ו/או פרסומיים מטעם מי מהמפרסמים באתר.

36. מנהלת האתר לא תהא אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף כלשהו, במעשה ו/או מחדל כתוצאה מאינטראקציה בין המשתמש לספק/יבואן ו/או כל גורם אחר שאינו מנהלת האתר. למען הסר ספק מובהר כי מנהלת האתר אינה ערבה לפעילות של כל צד שלישי, ככל שקיים, בקשר לאתר או לרכישה באתר.

37. מנהלת האתר לא תהא אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף כלשהו, ככל שייגרם, כתוצאה מטעות ו/או שגיאה של רוכש המוצר בהקלדת הנתונים באתר. הרוכש יהיה האחראי הבלעדי לנזק כאמור.

38. במידה והמוצר לא הגיע לנקודת האיסוף עד מועד האספקה, הרוכש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם לקבוע בתקנון זה להלן. באיסוף המוצר בכל עת, הרוכש מוותר על כל זכות לביטול הרכישה בגין איחור (ככל שהייתה קיימת לו זכות זו).

39. כל המידע המוצג באתר אודות המוצר, לרבות תיאור המוצר בדף הצגת המוצר, תמונות המוצר, וכל פירוט ו/או מידע נוסף בקשר למוצר, הינם באחריותו היחידה, הבלעדית והמלאה, של הספק ו/או היבואן, ומנהלת האתר אינה נושאת באחריות כלפי רוכש המוצר, בקשר לטענות בדבר אי-התאמה בין המוצר שהתקבל בפועל, לבין המוצר שהוצג ו/או תואר על-ידי הספק ו/או היבואן.

40. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות באופן כלשהו.

41. אופן הצגת המוצרים באתר, כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של מנהלת האתר.

42. המוצרים יסופקו באריזות מקוריות, עם תעודת אחריות בהתאם לדין.

43. האחריות הבלעדית למוצרים, איכותם, וטיבם חלה אך ורק על היצרנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים. הרוכשים באתר מסכימים ומצהירים, כי לא תהא להם כל טענה כנגד האתר ו/או מנהלת האתר בקשר לכך.

44. מנהלת האתר אינה מחויבת להציע במסגרת האתר מגוון מוצרים כלשהו, או מוצר ספציפי כלשהו.

45. מנהלת האתר רשאית לשנות ו/או להחליף ו/או להסיר, בכל עת, כל אחד מהמוצרים המוצגים באתר.

46. מוצר שאזל מהמלאי, יוסר מהאתר בתוך זמן סביר, מרגע שנודע למנהלת האתר על סיום המלאי.

47. במקרה שהמוצר שנרכש אזל מהמלאי, רשאי הרוכש לבחור, בין ביטול העסקה כדין בהתאם למפורט בתקנון זה, לבין קבלת מוצר אחר שמוצע למכירה באתר במחיר שווה ערך למוצר שנרכש.

48. מבלי לגרוע מהאמור, רוכש שנפגע ו/או אינו מרוצה מטיב ו/או איכות המוצר שקיבל, ו/או לא קיבל להבנתו מענה ראוי מהספק ו/או היבואן, מוזמן לפנות למוקד הטלפוני של מנהלת האתר, ולפרט את תלונתו, ולחלופין לפנות בכתב למנהלת האתר, בכתובת: pazcustomer@paz.co.il . מנהלת האתר תבחן כל תלונה לגופה, ותפעל לפי שיקול דעתה, בהתאם לדין.

49. לתשומת לבך, כל שימוש באתר ו/או באתרים קשורים בו, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה.

50. גלישה באתר ו/או כל שימוש או עיון בתכנים שבאתר, הינם באחריות המשתמשים בלבד. מומלץ להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתר.

 

מחירים

51. מחיר המוצר המחייב, הינו מחיר המוצר העדכני, נכון למועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הרוכש באתר.

52. מנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

53. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ), אלא אם צוין במפורש אחרת.

 

ביטול רכישות, וסעדים נוספים העומדים למנהלת האתר:

54. מנהלת האתר רשאית לבטל רכישה במלואה ו/או כל חלק מהעסקה ו/או לאסור על משתמש את המשך השימוש באתר – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי - בכל מקרה שבו המשתמש באתר ביצע אחת או יותר, מהפעולות האסורות המפורטות בסעיף זה, להלן:

54.1 התחזות, מסירת פרטים שגויים ו/או לא מדויקים בכל שלב משלבי העסקה - לרבות אך לא רק, בשלב ההרשמה ו/או בשלב הרכישה ו/או בשלב ההזדהות ו/או האיסוף בנקודת המסירה.

54.2 אי-עמידה ו/או ביטול ו/או פיגור באיזה מהתשלומים (כולם או חלקם) שהרוכש התחייב לשלם ו/או שילם בפועל במסגרת הרכישה.

54.3 שימוש באתר עבור קבוצה ו/או אדם אחר, ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש.

54.4 שימוש מסחרי באתר ו/או ניצול הפלטפורמה של האתר, באופן כלשהו לטובת שימוש מסחרי.

54.5 איסוף מידע במישרין ו/או בעקיפין בקשר למשתמשים באתר.

54.6 פעולות שמטרתן פגיעה בפרטיות ו/או גניבת סיסמאות או שמות משתמש, של משתמשים אחרים באתר.

54.7 העתקה ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או פרסום ו/או העברה (לרבות באמצעות צד שלישי) של כל תוכן המופיע ו/או מוצג באתר, במישרין או בעקיפין ו/או פגיעה בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל קניין רוחני אחר שמוצג או כלול באתר (ולרבות אך לא רק: תמונות ו/או כל מידע אודות המוצר ו/או כל מידע שמפורסם באתר).

54.8 פעולות שמטרתן פגיעה באתר ו/או במנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו.

54.9 כל פעולה שמטרתה החדרת וירוסים ו/או תולעים ו/או כל קוד או תוכנת מחשב זדונית אחרת (לרבות תוכנות עוינות כדוגמת ואנדלים, ישומים מזיקים (Malicious Applications), סוסים טרויאניים, וכדומה) לאתר ו/או למחשבי מנהלת האתר, ו/או לכל שרת, מחשב, תוכנה או חומרה אחרת.

54.10 הצגת האתר ב-"מסגרת" (Frame), סמויה או גלויה.

54.11 יצירת קישור לאתר (לרבות כל עמוד ו/או רכיב באתר), מאתרים המכילים תכנים המנוגדים לחוק ו/או אתרים פוגעניים ו/או אתרים המכילים תוכן פורנוגראפי.

54.12 הפרת כל חוק, תקנה או הוראה בעלת תוקף חוקי מחייב כלשהו.

54.13 הפרת תקנון זה.

כל הפעולות המפורטות בסעיף זה לעיל, הינן פעולות אסורות, שביצוע כל אחת ואחת מהן, מהווה הפרה של תקנון זה.

55. מנהלת האתר רשאית לבטל כל עסקה לרכישת מוצר, שבדיעבד התברר כי נפלה לגביה טעות מהותית, ו/או הוצג לגביה ו/או לגבי המוצר הנרכש, נתון שמטעה באופן מהותי, בדף המוצר ו/או במסגרת כל דף אינטרנט אחר באתר.

56. מנהלת האתר רשאית להעביר כל פרט אודות כל משתמש באתר, לכל צד שלישי, במקרה שהמשתמש באתר הפר כנגדו אחת מהוראות תקנון זה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מותנה. המשתמש מאשר כי הוא מסכים לתנאי זה וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה כנגד מנהלת האתר, בגין העברת המידע כאמור בסעיף זה.

57. מבלי לגרוע מהאמור, מנהלת האתר תהא רשאית למצות את הדין כנגד משתמש שהפר אחת או יותר מהוראות תקנון זה - ובכלל זאת, בין היתר, מנהלת האתר תהא רשאית למנוע ממשתמש כניסה לאתר לצמיתות או באופן חלקי ו/או לדרוש פיצוי ו/או שיפוי ו/או קיזוז מכל סכום ו/או לפעול בכל אמצעי אחר העומד לרשותה בהתאם לדין.

 

ביטול עסקה על ידי הרוכש:

58. הרוכש מסכים ומתחייב לבדוק ולבחון את המוצר, מיד לאחר איסופו מנקודת האיסוף.

59. הרוכש רשאי לבטל את רכישת המוצר, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981, ובכפוף לכל התנאים המפורטים להלן:

59.1 הרוכש שלח הודעת ביטול, בדוא"ל, למנהלת האתר, לכתובת: pazcustomer@paz.co.il ,  או בדואר רשום לכתובת: יורופארק, בניין הולנד, קיבוץ יקום 60972, או בפקס למספר: 09-8641714 (להלן – "הודעת ביטול").

59.2 הודעת הביטול נשלחה לא יאוחר מהמועד המוגדר בדין לביטול העסקה.

59.3 הרוכש טרם אסף את המוצר - או לחלופין, הרוכש השיב את המוצר למנהלת האתר, בנקודת איסוף (בשעות הפעילות) - והכל, לא יאוחר מהמועד הנדרש על פי דין.

60. רוכש שקיבל את המוצר נשוא העסקה, ומעוניין לבטל את הרכישה, ישיב את המוצר (באריזתו המקורית) למנהלת האתר, בנקודת איסוף, במהלך שעות הפעילות.

61. במידה שנגרמה ירידת ערך משמעותית למוצר, לפני או תוך כדי החזרתו לאתר המסירה, מנהלת האתר רשאית לחייב את הרוכש בגין ירידת ערך זו.

62. בכל מקרה, הרוכש לא יהיה זכאי לבטל את המכירה, במקרה שהמוצר שנרכש הינו:

62.1 מוצרי מזון, פרחים, תרופות ו/או טובין פסידים;

62.2 טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שאריזתם המקורית נפתחה;

62.3 מוצרי מידע (תוכנות מחשב)       

62.4 מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה         

62.5 מוצרים שניתן לשכפל, להעתיק או להקליט שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.

62.6 מוצרים שנעשה בהם שימוש

62.7 מוצרי טואלטיקה, טיפוח, קוסמטיקה, תמרוקים ובישום שאריזתם נפתחה.

62.8 הלבשה תחתונה ובגדי ים

63. במקרה שהרוכש יבטל את הרכישה עקב פגם במוצר, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו באתר, או עקב אי אספקת המוצר לנקודת האיסוף במועד הקבוע בתקנון זה, מנהלת האתר לא תגבה מהרוכש תשלום נוסף כלשהו, ותשיב לו את כל התשלומים ששילם במסגרת הרכישה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול (והשבת המוצר)- והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

64. במקרה שהרוכש יבטל את הרכישה מטעמים אחרים (שאינם הטעמים המפורטים בסעיף 63 לעיל), מנהלת האתר תחייב את הרוכש בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או בסך של 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבין שניהם - ולמעט חיובים אלו, תשיב לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול (והשבת המוצר), את התשלום ששילם, ותבטל את חיוביו הנוספים של הרוכש בשל העסקה, ככל שקיימים כאלו.

 

קופונים

65. מנהלת האתר רשאית לחלק מפעם לפעם, קופונים המקנים הטבות שונות במסגרת הרכישה באתר.

66. תוקף הקופון יהיה מוגבל עד למועד האחרון לשימוש, אשר יופיע על גבי הקופון.

67. לא ניתן לעשות שימוש בקופון פג תוקף (לאחר המועד האחרון לשימוש), ויראו אותו כבטל.

68. רכישה באמצעות קופון הינה פעולה חד פעמית. לאחר הרכישה יהיה הקופון חסר תוקף. אין להעביר ו/או להעתיק בכל דרך, קופון שנעשה בו שימוש.

69. ברכישה בעזרת קופון לא ניתן לנצל כפל מבצעים ו/או כפל הנחות.

70. על מנת לבצע רכישה בעזרת קופון, יש להזין באתר במקום המיועד לכך את קוד הקופון.

 

מחזור סוללות ופסולת אלקטרונית

71. כל אדם רשאי למסור בכל אחת מחנויות yellow, במסגרת שעות הפעילות, וללא תמורה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, בדומה למוצר שרכש (באתר או בחנות) וסוללות, והכל בהתאם ובכפוף להוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמל ואלקטרוני ובסוללות תשע"ב – 2012. לא תתאפשר מסירת פסולת מזיקה.

 

דיוור ישיר

72. הנך מסכים ומאשר, כי מנהלת האתר ו/או כל גורם מטעמה ו/או שקשור אליה במישרין ו/או בעקיפין, רשאים להשתמש בנתונים שמסרת, ובמידע שנאסף לגביך במהלך השימוש באתר, לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או פניה אליך בהצעות מסחריות שונות ו/או דיוור ישיר (מאגר מידע מספר: 700093177)- והכל באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, הודעות טלפוניות, משלוח דואר רגיל, וכל דרך אחרת.

 

הודעות בכתב

73. המשתמש מאשר ומסכים לקבל כל הודעה ממנהלת האתר ו/או מגורמים הקשורים לאתר, לרבות הודעות הקשורות ברכישת המוצר, ולרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, לתיבת הדואר האלקטרוני שכתובתה הוזנה על-ידו במסגרת רכישה באתר.

 

קניין רוחני

74. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני שקשורות או כלולות באתר ו/או באיזה מהדפים באתר (ולרבות בין היתר, כל קוד מחשב, נתון, מידע, קבצים גראפיים, עיצוב האתר, יישום, טקסט, תוכנה, וכל חומר אחר הכלול ו/או קשור לאתר, שם האתר, שם המתחם (Domain) של האתר, וכל סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) באתר ו/או שקשורים באתר) - הינם קניינה של מנהלת האתר בלבד, ואין לעשות בהם שימוש כלשהו, בלא הסכמת מנהלת האתר, בכתב ומראש.

75. אין להעתיק, להציג בפומבי, לפרסם, להפיץ או להעביר, איזה מהחומרים האמורים ו/או כל עניין אחר הקשור בקשר כלשהו לאתר, בטרם קבלת הסכמה מפורשת בכתב, מראש, של מנהלת האתר.

 

שיפוי

76. כל משתמש באתר, מתחייב לשפות את מנהלת האתר, עובדיה, וכל גורם הקשור בה או פועל מטעמה, בגין כל פגיעה, הפסד, נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות שכר-טרחת עורך-דין והוצאות משפט), כתוצאה מהפרת המשתמש את תנאיו של תקנון זה.

77. כל משתמש באתר, מתחייב לשפות את מנהלת האתר, עובדיה, וכל גורם הקשור בה או פועל מטעמה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי, כתוצאה מהפרת המשתמש את תנאיו של תקנון זה.

 

 המחאת זכויות

78. מנהלת האתר תהא רשאית להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור לאתר, לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאיו של תקנון זה.

 

שיפוט

79. הדין החל על האתר ועל כל עניין קשור בו (לרבות תקנון זה), ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, הינו הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו (ולא לכל ערכאה אחרת).

 

שינויים באתר/בתקנון

80. מנהלת האתר רשאית לבצע שינויים באתר ובתקנון זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מותנה. הנוסח המחייב של תקנון זה, בכל עת, הינו הנוסח העדכני המוצג באתר, והמשתמש באתר מקבל על עצמו ומסכים לתקנון על כל סעיפיו, לרבות כל תיקון ועדכון שייערך בתקנון זה.

 

81. תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 02.04.2020.

82. צור קשר/פרטי שירות לקוחות - בלינק: צור קשר וכן בטלפון מס': 9974*.