הרבנות האזורית –מועצה אזורית נחל שורק – המחלקה לשירותי דת

תעודת כשרות

הרינו לאשר בזה כי: yellow- מרלו"ג פירות וירקות בלבד!

בבעלות: פז מוביל בע"מ

כתובת העסק: צומת ראם

סוג הכשרות: פרווה

נמצא תחת השגחתנו ופיקוחנו בכל הקשור לכשרות ושמירת השבת

מתאריך 28.4.2019 כ"ג בניסן תשע"ט ועד 29.9.2019 כ"ט באלול תשע"ט

המשגיח: הרב קדיש בלוי

נייד: 052-7637822

שים לב לתוקף התעודה

*אין לצלם תעודה זו

*תוקף התעודה המצוין בה בלבד

*תעודה זו רכוש המועצה האזורית ובא כח המועצה רשאי להסירה בכל עת שימצא לנכון

*כל המוצרים הנמכרים ממקורות שונים בהכשר רבנויות שונות בארץ ובחו"ל, האחריות למוצרים אלו מוטלת על הרבנות המכשירה.

חתימה של הרב אלעזר שרעבי – רבנות נחל שורק