תודה לכלהמשתתפים בחידון Active!

להלן שמות הזוכים:

אורי כהן
שיר זגורי
מאירה חיימוב
צביקה גנון
עידן פלס
אברהם לוי
אסי נתנאל
יוסי זגורי
הדר זגורי
טל בלומנטל
אריק בן
משה כלפון
סטאס שליו
אורי בלומנטל
מקסים מצליח
עופר חביב
יואב אבועזיז
יובל חסון
אורטל כהן
חנית בנימין
אופיר חביב
חנה מיכאלה
דני יוסף
אביחי דרעי
רוני בן דום